Ηλεκτροσυγκόληση TIG Inverter AC 250A Ισχύς 8,9KVA