Περιγραφή

Κατάλληλο για ανύψωση και μεταφορά απλών ή πολλαπλών χαλύβδινων πλακών.
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα άνθρακα.
Αποφύγετε την αρπαγή ή τη φόρτωση σοκ. Πρέπει να χρησιμοποιείται η δέσμη ανύψωσης.
Ο κύλινδρος στο κεφάλι του γάντζου δεν θα καταστρέψει το σχοινί σφεντόνας.
Το όριο φορτίου λειτουργίας είναι το μέγιστο φορτίο που επιτρέπεται να υποστηρίζουν οι σφιγκτήρες όταν χρησιμοποιούνται σε ζεύγη με γωνία ανύψωσης 60 °.
Κατά την ανύψωση πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις σφιγκτήρες. Αυτόματη εκφόρτωση.